Odjel za hispanistiku i iberske studije

DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE - OPĆI SMJER

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Dvopredmetni diplomski studij hispanistike (opći smjer) ustrojen je u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.).

IZVEDBENI PLAN

I. SEMESTAR

Povijest španjolskog jezika

Hispanske književnosti III

Metodologija znanstvenog istraživanja

Varijante španjolskog jezika

II. SEMESTAR

Sociolingvistika

Diskursna pragmatika

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

Kontrastivna frazeologija i paremiologija

III. SEMESTAR

Leksikografija

Hispanske književnosti V

Kinematografija Latinske Amerike

Književni seminar

IV. SEMESTAR

Diplomski seminar

Diplomski rad