Odjel za hispanistiku i iberske studije

DS HISPANISTIKE - PREVODITELJSKI SMJER

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Studij je ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0010) od 9. listopada 2013.).