Odjel za hispanistiku i iberske studije

DS HISPANISTIKE - PREVODITELJSKI SMJER

Trajanje studija: 4 semestra
Akademski naziv: mag. philol. hisp.


Studij je ustrojen u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0010) od 9. listopada 2013.).

IZVEDBENI PLAN

I. SEMESTAR

Traduktologija

Terminologija i stručno prevođenje u turizmu

Metodologija znanstvenog istraživanja

Varijante španjolskog jezika

Književno prevođenje

II. SEMESTAR

Prevoditeljske kompetencije

Pravna terminologija i prevođenje

Diskursna pragmatika

Kontrastivna frazeologija i paremiologija

Stručno prevođenje

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

III. SEMESTAR

Leksikografija

Audiovizualno prevođenje

Konsekutivno prevođenje

Kinematografija Latinske Amerike

Hispanske književnosti III

Književni seminar

IV. SEMESTAR

Diplomski seminar

Diplomski rad

Stručna praksa

RASPORED NASTAVE

Raspored je, osobito početkom akad. god., podložan promjenama. Molimo studente da redovno prate obavijesti i promjene u rasporedu.

Raspored nastave u zimskom semestru akad. god. 2020./2021.

Raspored nastave u ljetnom semestru akad. god. 2020./2021.