Odjel za hispanistiku i iberske studije

ODLAZNA MOBILNOST

PRIJE ODABIRA ŽELJENOG STRANOG SVEUČILIŠTA studenti su dužni konzultirati Red predavanja semestra u kojem žele ostvariti mobilnost. Naime, neka Sveučilišta s kojima Odjel za hispanistiku i iberske studije ima potpisane sporazume imaju usporedivije studije s matičnim studijima nego druga, neka ne izvode prevoditeljske studije i sl. Većina Erasmus+ sporazuma podrazumijeva pohađanje kolegija stranih sveučilišta koji se izvode na preddiplomskom studiju (Grado, 4 godine), ali ne i na diplomskom studiju (Máster, 1 god), pa i na to valja obratiti pažnju.

Studenti se o kolegijima koji zamjenjuju dogovaraju izravno s predmetnim nastavnikom kojem su dužni predočiti Syllabus (Guía docente) željenog kolegija. Svojim potpisom predmetni nastavnik priznaje ekvivalent sa stranog Sveučilišta. 

Ispunjeni obrazac s potpisima predmetnih nastavnika studenti predaju odjelnom ERASMUS koordinatoru, zajedno s Obrascem za odobrenje studentske mobilnosti i Ugovorom o studiranju (Learning agreement) dostupnim na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju.


OBRAZAC ZA ODLAZNE STUDENTE