Odjel za hispanistiku i iberske studije

IZBORNI KOLEGIJI

Na Odjelu za hispanistiku i iberske studije moguće je upisati izborne kolegije iz iberskih jezika (baskijski, galješki, katalonski, portugalski) i iz područja umjetnosti i filma. Odabir drugog jezika vrši se na početku preddiplomskog studija na temelju rang-liste kandidata i studenti su dužni položiti šest kolegija odabranog drugog jezika do kraja preddiplomskog studija. 

Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija, prema Redu predavanja, studenti hispanistike, ali i drugih Odjela Sveučilišta u Zadru, upisuju izborne kolegije iz ponude Odjela.

Na diplomskom studiju studenti mogu dodatno upisati kolegije iz nastavničkih kompetencija.