Odjel za hispanistiku i iberske studije

IZBORNI KOLEGIJI

Na Odjelu za hispanistiku i iberske studije moguće je upisati izborne kolegije iz iberskih jezika (baskijski, galješki, katalonski, portugalski) i iz područja umjetnosti i filma. Odabir drugog jezika vrši se na početku preddiplomskog studija na temelju rang-liste kandidata i studenti su dužni položiti šest kolegija odabranog drugog jezika do kraja preddiplomskog studija. 

Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija, prema Redu predavanja, studenti hispanistike, ali i drugih Odjela Sveučilišta u Zadru, upisuju izborne kolegije iz ponude Odjela.

Na diplomskom studiju studenti mogu dodatno upisati kolegije iz nastavničkih kompetencija.

SYLLABA - IBERSKI JEZICI

 


Katalonski jezik A1.1.

Katalonski jezik A1.2.

Katalonski jezik A2.1.

Katalonski jezik A2.2

Katalonski jezik B1.1

Katalonski jezik B1.2.

Katalonski jezik B1.3

Katalonski jezik B1.4.

Katalonski jezik B2.1.

Katalonski jezik B2.2.