Odjel za hispanistiku i iberske studije

PREDDIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Dvopredmetni preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti ustrojen je u akad. god. 2007./2008. nakon izdavanja dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA UP/I-602-04/06-13/00012, URBROJ: 53-07-07-0004 od 15. svibnja 2007.).

Trajanje studija: 6 semestra (3 godine)

Akademski naziv: univ. bacc. philol. hisp. 

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE

Dvopredmetni diplomski studij hispanistike ustrojen je u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.)

Trajanje studija: 4 semestra (2 godine)

Akademski naziv: mag. philol. hisp.