Odjel za hispanistiku i iberske studije

NASTAVNICI

U akad. god. 2020./2021., zbog epidemiološke situacije, svi nastavnici održavaju konzultacije po dogovoru sa studentima. Studenti se trebaju javiti nastavnicima nakon nastave ili mailom.

ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

doc. dr. sc. Mario Županović, pročelnik Odjela

E-mail: mzupanovic.@unizd.hr

Tel.: +385 23 200 589

Ured: 139

doc. dr. sc. Ivana Lončar, zamjenica Pročelnika

E-mail: iloncar@unizd.hr

Tel.: +385 23 200 572

Ured: 010

doc. dr. sc. Marko Kapović

E-mail: makapovic@unizd.hr

Tel.: +385 23 200 589

Ured: 139

izv. prof. dr. sc. Stijepo Stjepović

E-mail: sstjepovic@unizd.hr

Tel.: +385 23 200 714

Ured: 1513

 

SURADNIČKA ZVANJA

dr. sc. Ivana Zovko, poslijedoktorandica

E-mail: izovko@unizd.hr

Tel.: +385 200 589

Ured: 139

Petra Špadić, mag. philol. educ. hisp.

E-mail: pspadic@unizd.hr

Tel.: +385 200 589

Ured: 139

Vedrana Lovrinović, mag. philol. hisp.

E-mail: vlovrinov@unizd.hr

Tel.: +385 200 714

Ured: 1513

 

NASTAVNA ZVANJA

Lovro Sučić, prof., lektor

E-mail: lsucic@unizd.hr

Tel.: +385 200 589

Ured: 139

 

UGOVORNI LEKTORI

Patricia Pizarroso Acedo, ugovorna lektorica za španjolski jezik (MAEC-AECID)

E-mail: patricia.pizarrosoacedo@gmail.com

Tel.: +385 200 749

Ured: 0111

Maite Coll Mariné, ugovorna lektorica za katalonski jezik (Institut Ramon Llull)

E-mail: mcollmari@unizd.hr

Tel.: +385 200 749

Ured: 0111

Alejandro Martínez Vicente, naslovni predavač, galješki jezik

E-mail: alejmvicente@gmail.com

Tel.: +385 200 749

Ured: 0111

 

VANJSKI SURADNICI

red. prof. dr. sc. Nikola Vuletić, Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku, voditelj galješkog i katalonskog lektorata

E-mail: nvuletic@unizd.hr