Odjel za hispanistiku i iberske studije

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Odjelu za hispanistiku i iberske studije osnovano je 26. rujna 2018. odlukom Stručnog vijeća Odjela, a do osnutka Odjela za hispanistiku i iberske studije djelovalo je u sklopu Odjela za francuske i iberoromanske studije.

U njegovom se sastavu nalazi ukupno pet članova, od čega tri predstavnika nastavnog osoblja, jedan predstavnik studenata i jedan vanjski dionik. Rad Povjerenstva reguliran je Poslovnikom o radu Povjerenstva za kvalitetu Odjela za hispanistiku i iberske studije koji donosi Stručno vijeće Odjela i Pravilnikom o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete Sveučilišta u Zadru koji donosi Senat.

Povjerenstvo ima za cilj poticati i širiti kulturu kvalitete na Odjelu, razmatrati i sugerirati nove pristupe i oblike izvođenja kvalitetnog nastavnog i stručnog rada Odjela, prikupljati informacije o kvaliteti rada na Odjelu te poticati usavršavanje znanstveno-nastavnog, nastavnog i nenastavnog osoblja.


 

ČLANICE POVJERENSTVA ZA KVALITETU

doc. dr. sc. Ivana Lončar, Predsjednica Povjerenstva

dr. sc. Ivana Zovko

Petra Špadić, mag. educ. philol. hisp.

Katja Šangulin, Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola, vanjski dionik

Darka Jukić, studentska predstavnica