Odjel za hispanistiku i iberske studije

ALEJANDRO MARTÍNEZ VICENTE

KOLEGIJI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Morfologija 


DIPLOMSKI STUDIJ

Semantika i leksikologija

Diskursna pragmatika

Usvajanje španjolskog kao stranog jezika

Podučavanje španjolskog kao stranog jezika

POPIS RADOVA