Odjel za hispanistiku i iberske studije

DOC. DR. SC. MARKO KAPOVIĆ

koordinator za studente i studentska pitanja - 3. god. preddiplomskog studija

KOLEGIJI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Fonetika i fonologija

Sintaksa


DIPLOMSKI STUDIJ

Metodologija znanstvenog istraživanja (seminar)

Dijalektologija

Sociolingvistika

Diplomski seminar

Diplomski radovi

POPIS RADOVA