Odjel za hispanistiku i iberske studije

IZV. PROF. DR. SC. STIJEPO STJEPOVIĆ

koordinator za studente i studentska pitanja - diplomski studij (opći smjer)

KOLEGIJI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Uvod u studij hispanskih književnosti

Španjolska književnost I

Španjolska književnost II


DIPLOMSKI STUDIJ

Metodologija znanstvenog istraživanja (seminar)

Španjolska književnost III

Književni seminar

Diplomski seminar

Diplomski radovi

Content

POPIS RADOVA