Odjel za hispanistiku i iberske studije

IZV. PROF. DR. SC. STIJEPO STJEPOVIĆ

KOLEGIJI

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Uvod u studij hispanskih književnosti

Španjolska književnost I

Španjolska književnost II


DIPLOMSKI STUDIJ

Španjolska književnost III

Španjolska književnost IV

Diplomski seminar

Diplomski radovi

POPIS RADOVA