Odjel za hispanistiku i iberske studije

Call for Papers - I. međunarodni skup AMÉRICA LATINA: ARTE, CULTURA Y LITERATURA

Poziv na sudjelovanje/ Call for Papers

Odjel za hispanistiku i iberske studije organizira I. međunarodni skup

 AMÉRICA LATINA: ARTE, CULTURA Y LITERATURA

Skup će se održati 26. i 27. rujna 2024. na Sveučilištu u Zadru, Stari kampus