Odjel za hispanistiku i iberske studije

Obavijest o održavanju Info dana o ERASMUS+ praksi.

Cilj događaja je upoznati studente s mogućnostima stručne prakse i usavršavanja u inozemstvu. Studenti će imati priliku upoznati se s procesom prijave na spomenute prakse, kao i iskustva kolega koji su se na to već odvažili.

Radi se o događaju u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju, Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru i ESN-a Zadar.