Odjel za hispanistiku i iberske studije

Obavijest o održavanju Info dana o Stručnoj praksi u inozemstvu, u suradnji s predstavnicima zadarskog ogranka međunarodne Udruge AIESEC

Cilj događaja je upoznati studente s mogućnostima stručne prakse i usavršavanja u inozemstvu.

Radi se o događaju u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru i Udruge AIESEC.