Odjel za hispanistiku i iberske studije

Promjena termina održavanja ispita-izv. prof. dr. sc. Mario Županović

Usmeni ispiti kod izv. prof. dr. sc. Marija Županovića održat će se u

sljedećim terminima:

1. rok

12. 9. 2023. u 9 sati u uredu nastavnika: Kultura i civilizacija hispanskog svijeta I. Španjolska i

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

13. 9. 2023. u 9 sati u uredu nastavnika: Kultura i civilizacija hispanskog svijeta II. Hispanska Amerika

 

2. rok

26.9. 2023. u 9 sati u uredu nastavnika: Kultura i civilizacija hispanskog svijeta I. Španjolska i

Španjolska moderna i postmoderna umjetnost

27. 9. 2023. u 9 sati u uredu nastavnika: Kultura i civilizacija hispanskog svijeta II. Hispanska Amerika"