Odjel za hispanistiku i iberske studije

Studentska evaluacija ljetnog semestra

Poštovani studenti,

krenula je  studentska evaluacija ljetnog semestra koja traje do 10. lipnja. Molimo Vas da pristupite evaluaciji preko studomata kako bismo poboljšali kvalitetu nastave te evaluirate sljedeće kolegije:

Fonetika i fonologija-1. godina PDS

Katalonski jezik II- 1.godina PDS

Španjolski jezik II-1.godina PDS

Katalonski jezik IV-2. godina PDS

Španjolski jezik IV-2.godina PDS

Katalonski jezik VI- 3. godina PDS

Hispanoamerička književnost II-3.godina PDS

Sociolingvistika-1 godina DS

Podučavanje španjolskog kao stranog jezika- 1 godina DS